Clothes and textiles

Choose from three valid dates in the form. You can select only one pickup date per order. Fields marked with a star are mandatory.

Fretex

Årlig går 20 millioner kroner av bruktomsetningen i Fretex til Frelsesarmeens hjelpetiltak.

Fretex er Norges største attføringsbedrift og bidrar til mennesker får nye muligheter i arbeidslivet.

Formålet til Fretex er å bidra til et bedre miljø gjennom både gjenbruk og gjenvinning.

Mer informasjon: http://www.fretex.no/gi-til-fretex

Fretex bilde
Fretex bilde
Fretex bilde
UFF Du leverer – vi sorterer!

Ditt brukte tøy har kanskje liten verdi for deg, men for oss har det brukte tøyet ditt høy verdi. Det er gjennom forvaltningen av denne verdien vi skaper et bedre liv for verdens fattigste. Midler skaffet til veie gjennom innsamling og salg av det brukte tøyet brukes til humanitært arbeid i Afrika og Asia.

Mer informasjon: http://www.uffnorge.org/toyinnsamling

UFF

NB! Enter the first letters of the street name and select from the list with the mouse or arrow keys.