Bestill henting av rød beholder

Rød beholder benyttes til farlig avfall og EE-avfall (elektrisk- og elektronisk avfall). Ved utsetting må lokket være lukket igjen. Med hensyn til god logistikk; ikke bestill henting før beholderen nærmer seg full.

Felter merket med stjerne må fylles ut.

OBS! Det er ingen hentinger i uker 51 og 52 . Hentedatoer for 2018 kommer opp den 20. desember. 

NB! Skriv inn de første bokstavene i gatenavnet og velg fra listen med mus eller piltaster.